ASAASCO AB

Västra Götalands län

Information

ASAASCO AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där ASAASCO AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. ASAASCO AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket ASAASCO AB har haft sedan 2008-02-28. ASAASCO AB har funnits sedan och 2008-02-28 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till ASAASCO AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Gårdatorget 1, 412 50, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-9756175.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är ASAASCO AB Privat, ej börsnoterat.

ASAASCO AB har idag 556745-7626 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Berggren, Jonas Björn -Bille, Linus Sten Erik är den som för stunden ansvarar för ASAASCO AB

Bolaget ska direkt eller indirekt samt därtill att genom hel- och delägda bolag- utveckla, drifta och sälja ny och befintlig teknologi för produktion och distribution av dataprogram, kommunikationstjänster och databaslösningar. Därutöver även annan verksamhet som kan stå i samband med eller komplettera nämnda rörelse, samt att i övrigt förvalta fast och lös egendom.

I ASAASCO AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bille, Linus Sten Erik som är född 1978 och har titeln VD, Bille, Linus Sten Erik som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Envall, Lars Magnus som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Berggren, Jonas Björn som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Bille, Bo Göran Vilhelm som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Westerberg, Anna Paulina som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamotPalmgren, Johan Olof som är född 1974 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .