Merev Invest AB

Västra Götalands län

Information

Merev Invest AB är ett av många företag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Merev Invest AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Merev Invest AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2007-10-15.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Kommendörsg. 12, 414 59, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Merev Invest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-452637.

Göteborg arbetar för att företag som Merev Invest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Merev Invest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Aktiebolagets verksamhets ska vara försäljning, installation och reparation av kontorsmaskiner(datorer, skrivare), fasadvård, transporter, budkörning samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Merev Invest AB är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Merev Invest AB och det är följande personer, Emanuel, Fredrik Tobias som är född 1975 och har titeln Likvidator,

Organisationsnummer för Merev Invest AB är 556740-0030.