Keiwmyz EGT 91617 AB

Västra Götalands län

Information

Keiwmyz EGT 91617 AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Keiwmyz EGT 91617 AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Keiwmyz EGT 91617 AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har ej F-skatt. Keiwmyz EGT 91617 AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Keiwmyz EGT 91617 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Keiwmyz EGT 91617 AB Privat, ej börsnoterat.

Keiwmyz EGT 91617 AB har idag 556710-0994 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Keiwmyz EGT 91617 AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Keiwmyz EGT 91617 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Bo Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Torsten Patrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Waern, Carl Fredrik Johan Gustav som är född 1971 och har titeln Revisor, Larsson, Nils Anders som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .