Fungea AB

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Fungea AB. Det finns flera företag som liknar Fungea AB i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Fungea AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-08-17 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 2006-06-19 så har Fungea AB varit registrerat och sedan 2006-08-17 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Fungea AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Fungea AB så kan man gör det genom att posta ett brev till ¤MEDICINAREGATAN ¤8 ¤, 413 90, Göteborg¤göteborg. Vi ni istället prata med Fungea AB så kan ni göra det på 0709-992040.

Bolaget skall bedriva utveckling av tester för påvisande av förekomsten av svampar, bakterier eller andra mikroorganismer hos människa och djur, i livsmedelsråvaror eller i miljön i övrigt, utveckling av probiotika och andra metoder för att påverka den mikrobiologiska miljön, produktion och distribution av bolagets produkter och konsultverksamhet inom bolagets kompetensområden samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Eriksson, Sune Lennart som är född 1944 och har titeln Extern VD, Mellstrand, Stig Tore som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Andersch, Paul Björn Christian som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Kondori, Nahid som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Madeyski Bengtsson, Erik Ragnar som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsby Baltzer, Inger Helene som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotJarkvist, Ulf Håkan som är född 1952 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Andersch, Paul Björn Christian -Eriksson, Sune Lennart -Kondori, Nahid -Mattsby Baltzer, Inger Helene -Mellstrand, Stig Tore i förening med -Madeyski Bengtsson, Erik Ragnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Fungea AB har 556705-8747 som sitt organisationsnummer.