Balder Pushhuset AB

Västra Götalands län

Information

Balder Pushhuset AB är ett av många bolag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Balder Pushhuset AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Balder Pushhuset AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2007-01-25.

Balder Pushhuset AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2006-03-18. Men sedan 2007-01-25 så har Balder Pushhuset AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Balder Pushhuset AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-109570.

Göteborg arbetar för att bolag som Balder Pushhuset AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Balder Pushhuset AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget ska direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Balder Pushhuset AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Balder Pushhuset AB och det är följande personer, Selin, Kjell Erik Torne som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Knight, Eve som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Ving Engström, Petra Therése L som är född 1965 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Carlsson, Petra Camilla som är född 1972 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Balder Pushhuset AB är 556699-9164.