Mitt i Backen i Branäs AB

Västra Götalands län

Information

Mitt i Backen i Branäs AB är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Mitt i Backen i Branäs AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Mitt i Backen i Branäs AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 2006-04-14.

Mitt i Backen i Branäs AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2006-02-02. Men sedan 2006-04-14 så har Mitt i Backen i Branäs AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Nyg. 15, 702 11, Örebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Mitt i Backen i Branäs AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 070-5495527.

Göteborg arbetar för att verksamheter som Mitt i Backen i Branäs AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Mitt i Backen i Branäs AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall projektera och bygga en och flerfamiljshus för förvaltning och eller försäljning.

Firmatecknare för Mitt i Backen i Branäs AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Mitt i Backen i Branäs AB och det är följande personer, Bertholdsson, Per Olov som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Hjalmarsson, Karl Patrick som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Westin, Bengt Gunnar som är född 1957 och har titeln Suppleant, Johansson, Lars Stefan som är född 1956 och har titeln Revisor, Jonasson, Björn Jonas som är född 1966 och har titeln Revisorssuppleant, RedoNova Ekonomi & Redovisning Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.Acrevi Revision KB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Mitt i Backen i Branäs AB är 556697-8879.