MQ Holding AB

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter MQ Holding AB. Det finns flera bolag som liknar MQ Holding AB i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

MQ Holding AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-06-22 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 2006-01-23 så har MQ Holding AB varit registrerat och sedan 2006-06-22 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är MQ Holding AB Publikt bolag och det finns fler bolag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med MQ Holding AB så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med MQ Holding AB så kan ni göra det på 033-7241000.

Bolaget skall självt eller genom dotterbolag (hel- eller delägda) bedriva butiksförsäljning och annan därmed förenlig verksamhet i klädbranschen. Bolaget skall därutöver, direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Elfner, Per Johan Hugo som är född 1962 och har titeln Extern VD, Olsson, Curt Erik Göran som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Barsby, Carl Göran som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Berner, Carl Joachim som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Elling, Inger Monika som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Kinning, Christel Yvonne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamotNyberg, Alf Tomas som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Malm, Jan Olof som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Barsby, Carl Göran -Olsson, Curt Erik Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

MQ Holding AB har 556697-2211 som sitt organisationsnummer.