Aräåwz AMRP 91141 AB

Västra Götalands län

Information

Aräåwz AMRP 91141 AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Aräåwz AMRP 91141 AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aräåwz AMRP 91141 AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Aräåwz AMRP 91141 AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Aräåwz AMRP 91141 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-9272912.

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aräåwz AMRP 91141 AB Privat, ej börsnoterat.

Aräåwz AMRP 91141 AB har idag 556696-8755 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Aräåwz AMRP 91141 AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Aräåwz AMRP 91141 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Bo Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Torsten Patrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Andersson, Karl Stefan som är född 1957 och har titeln Revisor, Standrev Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .