Sigol Logistics AB

Västra Götalands län

Information

Sigol Logistics AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Sigol Logistics AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Sigol Logistics AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Sigol Logistics AB har haft sedan 2005-08-01. Sigol Logistics AB har funnits sedan och 2005-08-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Sigol Logistics AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ängsv. 8 B, 435 43, Pixbo men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-890792.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Sigol Logistics AB Privat, ej börsnoterat.

Sigol Logistics AB har idag 556658-9882 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Sigol Logistics AB

Bolaget ska bedriva marknadsföring av byggnader och anläggningar för lager- och logistiksändamål och av bygg- och entreprenad- tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

I Sigol Logistics AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Torfason, Asgeir Brynjar som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Olafsdottir, Steingerdur som är född 1972 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Strömberg, Stig Bo Åke som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .