CAV Property & Investment AB

Västra Götalands län

Information

CAV Property & Investment AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där CAV Property & Investment AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. CAV Property & Investment AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. CAV Property & Investment AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till CAV Property & Investment AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-8939494.

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är CAV Property & Investment AB Privat, ej börsnoterat.

CAV Property & Investment AB har idag 556654-9472 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. är den som för stunden ansvarar för CAV Property & Investment AB

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva hotell- och restaurangrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I CAV Property & Investment AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wikloff, Eva Catharina som är född 1952 och har titeln Likvidator, .