I I S Independent Inspection Services AB

Västra Götalands län

Information

I I S Independent Inspection Services AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där I I S Independent Inspection Services AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. I I S Independent Inspection Services AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket I I S Independent Inspection Services AB har haft sedan 2003-08-28. I I S Independent Inspection Services AB har funnits sedan och 2003-08-28 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till I I S Independent Inspection Services AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Sjöporten 4, 417 64, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-542560.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är I I S Independent Inspection Services AB Privat, ej börsnoterat.

I I S Independent Inspection Services AB har idag 556642-8065 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för I I S Independent Inspection Services AB

Bolaget skall bedriva kontrollverksamhet avseende kvantitet, kvalitet, standard, vikt för gods som importeras till, omsättes i och exporteras från Sverige, idka speditionsrörelse i samband därmed, bedriva konsulttjänster i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.

I I I S Independent Inspection Services AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Jan Christer som är född 1956 och har titeln VD, Karlsson, Jan Christer som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Holm, Inger Maria som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Öien, Ole Jonny som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Wängvik, Thorbjörn som är född 1961 och har titeln Revisor, Förenade Revisorer i Alingsås AB som är född och har titeln Revisor.