Vilborg Arkitektkontor AB

Västra Götalands län

Information

Vilborg Arkitektkontor AB är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Vilborg Arkitektkontor AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Vilborg Arkitektkontor AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2003-01-28.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Viktoriag. 16, 411 25, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vilborg Arkitektkontor AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Göteborg arbetar för att verksamheter som Vilborg Arkitektkontor AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vilborg Arkitektkontor AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva arkitektkonsultation, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Vilborg Arkitektkontor AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vilborg Arkitektkontor AB och det är följande personer, Vilborg, Per Niklas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hällje Vilborg, Birgitta Elisabet som är född 1962 och har titeln Suppleant, Almström, Bengt Erik som är född 1952 och har titeln Revisor, Synneby Revisionsbyrå Kommanditbolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Vilborg Arkitektkontor AB är 556638-2494.