Stena Adactum AB

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Stena Adactum AB. Det finns flera verksamheter som liknar Stena Adactum AB i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 2002-05-28 så har Stena Adactum AB varit registrerat och sedan 2004-02-05 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Stena Adactum AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Stena Adactum AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Rosenlundsg. 3, 411 20, Göteborg. Vi ni istället prata med Stena Adactum AB så kan ni göra det på 031-855000.

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva och förvalta och avyttra värdepapper, såsom aktier, äga fartyg samt driva därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Svalstedt, Carl Martin som är född 1963 och har titeln VD, Svalstedt, Carl Martin som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Dan Sten som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Nils Bert Åke som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Erik Anders som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Carl Håkan som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamotKPMG AB som är född och har titeln Revisor, Malm, Jan Olof som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, Thiel, Torild Tomas Karl-Henrik som är född 1947 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Nils Bert Åke -Jansson, Erik Anders -Johansson, Carl Håkan -Olsson, Dan Sten -Svalstedt, Carl Martin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. .

Stena Adactum AB har 556627-8155 som sitt organisationsnummer.