icomera AB

Västra Götalands län

Information

icomera AB är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som icomera AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

icomera AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1999-01-01.

icomera AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1999-07-07. Men sedan 1999-01-01 så har icomera AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vikingsg. 3, 411 04, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på icomera AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-7992100.

Göteborg arbetar för att verksamheter som icomera AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för icomera AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Aktiebolagets verksamhet skall vara att utveckla och sälja tjänster inom telekommunikation och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för icomera AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Sigvardsson, Michael Beyron Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till icomera AB och det är följande personer, Sigvardsson, Michael Beyron som är född 1965 och har titeln Extern VD, Svantesson, Sven Lennart som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Agervald, Jan Magnus som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Brännström, Erik Anders som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristensson, Leif John Arne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindeblad, Birger Ulrik som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot.Sjölander, Ernst Bernhard Sören som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Källhed, Sven Olof Gunnar som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för icomera AB är 556572-2864.