Roxcel Scandinavia Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Roxcel Scandinavia Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Roxcel Scandinavia Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Roxcel Scandinavia Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Roxcel Scandinavia Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Roxcel Scandinavia Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till KUNGSTORGET 2, 411 17, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0708-685859.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Roxcel Scandinavia Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Roxcel Scandinavia Aktiebolag har idag 556566-6061 som sitt organisationummer.

Firman tecknas ensam av -likvidatorn är den som för stunden ansvarar för Roxcel Scandinavia Aktiebolag

Bolaget skall direkt eller indirekt via hel- eller delägda bolag samt fristående agenter bedriva handel med skogsprodukter såsom trävaror, papper och pappersmassa på den internationella marknaden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Roxcel Scandinavia Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ripp, Anders Per Ivan som är född 1952 och har titeln Likvidator, BDO Feinstein International Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Rosén, Johan som är född 1955 och har titeln Huvudansvarigrevisor, BDO Nordic Göteborg KB som är född och har titeln Revisor, .