Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB

Västra Götalands län

Information

Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB så kan ni göra det genom att skicka er post till N. Långebergsg. 6, 421 32, Västra Frölunda men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-7094772.

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB Privat, ej börsnoterat.

Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB har idag 556552-0821 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper samt bedriva handel med konkursbon, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Göteborgs Centrum Fastigheter i Högsbo AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Per Michael som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydhede, Mats Olof som är född 1961 och har titeln Suppleant, Christensen, Einar Bernhard som är född 1952 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .