ALMI Företagspartner Väst AB

Västra Götalands län

Information

ALMI Företagspartner Väst AB är en verksamhet som finns i Göteborg. I ALMI Företagspartner Väst AB finns det lite olika personer som är förknippade och det är Wallin, Sara Lovisa som är född 1971 och har titeln Extern VD, Nilsson, Karl Sune som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Almgren, Gunilla Maria som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Alsterlund, Malin Susanna som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Arnell, Erik Börje som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Anna Kristina Elisabet som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Birgitta Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lerider, Emma Florence Désirée Posse som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Olausson, Sture Lennart som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotTörsäter, Hans Bertil som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotÖhrvall, Gunnel Heléne som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorHaglund, Johan Daniel som är född 1974 och har titeln HuvudansvarigrevisorGustafsson, Per Thomas som är född 1951 och har titeln Lekmannarevisor.

Vill man kunna komma i kontakt med ALMI Företagspartner Väst AB så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå ALMI Företagspartner Väst AB på telefon 031-7797900.

Det övergripande målet med verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Verksamheten skall i enlighet med stadsmakternas beslut och med utgångspunkt i regionens behov omfatta dels grundläggande information och rådgivning till nya och existerande småföretag, dels finansiering och strategisk rådgivning. Bolaget skall på moderbolagets uppdrag bereda, besluta och följa upp ärendena om företagsfinansiering enligt stalig förordning. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen 1987:617.

Idag är ALMI Företagspartner Väst AB av bolagstypen Aktiebolag.

ALMI Företagspartner Väst AB är ett av många verksamheter som finns i Västra Götalands län och Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

ALMI Företagspartner Väst AB innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och ALMI Företagspartner Väst AB är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1995-01-01.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för ALMI Företagspartner Väst AB så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Birgitta Kristina -Nilsson, Karl Sune -Wallin, Sara Lovisa Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

ALMI Företagspartner Väst AB har 556488-1307 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västra Götalands län.