Poigwi DFGH 91133 AB

Västra Götalands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Göteborg och Poigwi DFGH 91133 AB är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Poigwi DFGH 91133 AB är ett av dem. Statusen för Poigwi DFGH 91133 AB är att Bolaget är inaktivt.

Poigwi DFGH 91133 AB är ett Aktiebolag och skapades 1993-11-10. Det finns flera olika verksamheter i Västra Götalands län som är ett stort län. Göteborg där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Poigwi DFGH 91133 AB ska trivas.

I Göteborg så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Boalget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Poigwi DFGH 91133 AB inte är momsregistrerat.

Idag är Poigwi DFGH 91133 AB Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Poigwi DFGH 91133 AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 011-161210.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

De som är på något sätt har med Poigwi DFGH 91133 AB är Nilsson, Bo Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Torsten Patrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Andersson, Karl Stefan som är född 1957 och har titeln Revisor, Standrev Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .

Poigwi DFGH 91133 AB har 556476-8066 som sitt organisationsnummer.