Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1995-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1993-11-11 så har Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Schéeleg. 16 D, 416 60, Göteborg. Vi ni istället prata med Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag så kan ni göra det på 031-216400.

Bolaget skall förmedla kreditupplysningar, inkassotjänster, försäkringar, larmanläggningar och konsulttjänster inom kredit- administrativa området samt att bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Johannesson, Ulf Christer som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Johannesson, Inga Marianne som är född 1925 och har titeln Suppleant, Gustafsson, Bo Magnus som är född 1971 och har titeln Revisor, Starck, Pär-Anders Gustaf som är född 1949 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Johannesson, Inga Marianne -Johannesson, Ulf Christer .

Affärs- & Kreditinformation i Sverige Aktiebolag har 556476-4289 som sitt organisationsnummer.