Algoma System Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Algoma System Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Algoma System Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Algoma System Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Algoma System Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Algoma System Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Algoma System Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Ingegärdsv. 2 A, 426 68, Västra Frölunda men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-694544.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Algoma System Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Algoma System Aktiebolag har idag 556470-5712 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Algoma System Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende system- och programvaror samt konsultverksamhet avseende marknadsföring, projektering, projekledning för byggande av anläggningar för rening av spillvatten samt idka handel med och förvaltning av värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksmahet.

I Algoma System Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Berg, Lennart Sven Ivar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Berg, Ellen Cecilia som är född 1983 och har titeln Suppleant, Okdahl, Berne Gilbert som är född 1941 och har titeln Revisor, Okdahl Revision Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, .