Fastighetsaktiebolaget Sjötungan

Västra Götalands län

Information

Fastighetsaktiebolaget Sjötungan är ett av många företag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Fastighetsaktiebolaget Sjötungan finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Fastighetsaktiebolaget Sjötungan är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Fastighetsaktiebolaget Sjötungan som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1992-12-16. Men sedan 2004-04-01 så har Fastighetsaktiebolaget Sjötungan varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till FISKHAMNEN, 414 58, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Fastighetsaktiebolaget Sjötungan så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Göteborg arbetar för att företag som Fastighetsaktiebolaget Sjötungan ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Fastighetsaktiebolaget Sjötungan. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Västra Götalands län.

Bolaget skall äga och förvalta lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Fastighetsaktiebolaget Sjötungan är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Persson, Lars-Erik i förening med en av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Fastighetsaktiebolaget Sjötungan och det är följande personer, Persson, Lars-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eriksson, Göran Ingemar som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Skymne, Erling Roger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Westlund, Klas Tage som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Bertil som är född 1944 och har titeln Revisor, Schultz, Paul Hans-Olof som är född 1968 och har titeln Revisorssuppleant.Larsson, Gustaf Tomas som är född 1947 och har titeln Lekmannarevisor, Vitell, Hans Arvid som är född 1946 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Fastighetsaktiebolaget Sjötungan är 556458-6179.