Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1

Västra Götalands län

Information

Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 har haft sedan 1994-01-01. Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Badhusg. 28 A, 411 21, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-171300.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 Privat, ej börsnoterat.

Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 har idag 556449-7757 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Wilson, Erik Sternhard Mattias -Wilson, Karl Viktor Jonas är den som för stunden ansvarar för Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Fastighetsaktiebolaget Sandåsvägen 1 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wilson, Erik Sternhard Mattias som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Wilson, Karl Viktor Jonas som är född 1961 och har titeln Suppleant, Johansson, Karl Gunnar Henning som är född 1955 och har titeln Revisor, Olofson, Sten Olof som är född 1951 och har titeln Revisorssuppleant, Acrevi Revision KB som är född och har titeln Revisor, .