MSC.Software Sweden AB

Västra Götalands län

Information

MSC.Software Sweden AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där MSC.Software Sweden AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. MSC.Software Sweden AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket MSC.Software Sweden AB har haft sedan 1994-01-01. MSC.Software Sweden AB har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till MSC.Software Sweden AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hängpilsg. 6, 426 77, Västra Frölunda men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-7485990.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är MSC.Software Sweden AB Privat, ej börsnoterat.

MSC.Software Sweden AB har idag 556414-7766 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johnson, James David -Landergren, Carl Johan Magnus -Marb, Wolfgang, Anton är den som för stunden ansvarar för MSC.Software Sweden AB

Bolaget skall bedriva försäljning av datorprogramvara och konsulttjänster i samband därmed samt idka därmed förenlig verksamhet.

I MSC.Software Sweden AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Landergren, Carl Johan Magnus som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Marb, Wolfgang, Anton som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Johnson, James David som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Campbell, Douglas William som är född och har titeln Suppleant,Bosatt i land utanför EES, SET Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, Persson, Staffan som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.