Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Postg. 28, 411 06, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-3480600.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag har idag 556407-2790 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Gustavsson, Gösta Erik Lennart -Gustavsson, Tommy Jan-Olof Firman tecknas av en av -Gustavsson, Gösta Erik Lennart -Gustavsson, Tommy Jan-Olof i förening med en av -Hedström, Jan Lennart -Wadheden, Patrik Daniel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet, juridisk rådgivning, köpa och finansiera fordringar och fordringsstockar, utföra kreditkontroller, utfärda kreditpåminnelser, bedriva reskontra- hantering, IT- och systemutveckling och därmed förenlig verksamhet.

I Göteborgs Jurist och Inkasso Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Wadheden, Patrik Daniel som är född 1970 och har titeln VD, Wadheden, Patrik Daniel som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Gösta Erik Lennart som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Gustavsson, Tommy Jan-Olof som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedström, Jan Lennart som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Adrian & Partners AB som är född och har titeln RevisorOlsson, Mats Rune som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .