A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Banehagsg. 1 R, 414 51, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-694103.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag har idag 556308-9720 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ahlström, Arne Stig -Ahlström, Britta -Ahlström, Ylva Annette -Ek, Cecilia Irmgard Heléne är den som för stunden ansvarar för A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom det privata närings- livet med huvudsaklig inriktning på rådgivning och aktivt deltagande vid problemlösningar inom organisationsfrågor, marknadsföringsfrågor inom och utom landet, finansieringsfrågor, internationaliseringsfrågor jämte därmed förenlig verksamhet.

I A. Ahlström Trading & Consult Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ahlström, Ylva Annette som är född 1968 och har titeln Extern firmatecknare, Ek, Cecilia Irmgard Heléne som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Ahlström, Arne Stig som är född 1938 och har titeln VD, Ahlström, Arne Stig som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ahlström, Britta som är född 1938 och har titeln Suppleant, Andersson, Lars Börje Gunnar som är född 1949 och har titeln RevisorNilausen, Flemming Ronald som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .