Envirochem IEC AB

Västra Götalands län

Information

Envirochem IEC AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Envirochem IEC AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Envirochem IEC AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Envirochem IEC AB har haft sedan 1998-01-01. Envirochem IEC AB har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Envirochem IEC AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ålegårdsg. 1, 431 50, Mölndal men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-271211.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Envirochem IEC AB Privat, ej börsnoterat.

Envirochem IEC AB har idag 556295-9824 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Envirochem IEC AB

Bolaget skall med fokus på goda miljöegenskaper utveckla, tillverka och kommersialisera kemiska produkter. Bolaget skall därtill förvärva lovande utvecklingsprojekt inom miljökemiområdet med avsikten att kommerialisera dessa.

I Envirochem IEC AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Billton, Ulf Anders George som är född 1968 och har titeln VD, Billton, Ulf Anders George som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Kämmerer, Per Frederik Alexander som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lundin, Erling Jan-Olof som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nydén, Bo Magnus som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorLeijon, Lars Magnus som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .