Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1986-12-17 så har Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag varit registrerat och sedan 1991-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Rävebergsv., 424 67, Angered. Vi ni istället prata med Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag så kan ni göra det på 031-660100.

Bolaget skall utveckla administrativa system för Volvohandelns kommersiella system i Sverige och Norge samt annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Lorentzon, Sven Peter som är född 1959 och har titeln Extern VD, Andersson, Thomas Robert som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bergström, Rolf Conny som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Bengt Christian Robert som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Ulf Ingemar som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt i land utanför EES, Orrbeck, Sten-Ove som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotSjööquist, Lars Olov som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, af Ekenstam, Anna-Clara som är född 1961 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Thomas Robert -Ericson, Bengt Christian Robert eller en av dem i förening med en av -Bergström, Rolf Conny -Orrbeck, Sten-Ove -Sjööquist, Lars Olov Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Volvohandelns Utvecklings Aktiebolag har 556289-4195 som sitt organisationsnummer.