ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Eknäsg. 14, 603 54, Norrköping men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 011-123090.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag har idag 556287-0641 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende inredning och tekniska tjänster, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I ProjektForum Ekberg o Co Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ekberg, Anna Karin som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekberg, Per Anders som är född 1945 och har titeln Suppleant, Guide Revision AB som är född och har titeln Revisor, Hemström, Anna Ulrika som är född 1971 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .