Triathlon Partners III AB

Västra Götalands län

Information

556286-3067 är organisationsnummer för verksamheten Triathlon Partners III AB. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Triathlon Partners III AB är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Göteborg som är den kommunen som Triathlon Partners III AB finns i.

Triathlon Partners III AB har varit registrerat sedan 1986-12-15 och det finns flera verksamheter i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Triathlon Partners III AB så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1987-01-01.

Triathlon Partners III AB är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Göteborg som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Triathlon Partners III AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanten

Vill ni komma i kontakt med Triathlon Partners III AB så kan ni göra det på telefon genom 0703-186894 eller genom brev på följande adress:
KLIPPAN 1, 414 51, Göteborg

Aktiebolagets verksamhet skall vara att förvärva, äga, utveckla och avyttra bolag, projekt och intellektuell egendom. Med projekt avses temporär verksamhet som drivs av en eller flera organisa- tioner i syfte att uppnå på förhand specifierade mål. Med intel- lektuell egendom anses kunskap och information sammanställd på ett sådant sätt att den kan användas för att uppnå vissa mål och därmed inneha ett ekonomiskt värde. Exempel på intellektuell egendom är de koncept och metoder som används inom management- konsultföretag.

Det finns olika personer som har en koppling med Triathlon Partners III AB och det är Wadsten, Claes Fredrik som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Sverlinger, Per-Olof Michael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Martin Gunnar som är född 1974 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Björnsson, Klas Ingvar som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor,