Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag har haft sedan 2001-08-14. Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag har idag 556284-2707 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag

Bolaget skall ha verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom ävensom annan därmed förenlig verksamhet.

I Låset Onoterade Värdepapper Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Brenner, Dick som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Brenner, Mattias Anders som är född 1970 och har titeln Suppleant, Olofson, Sten Olof som är född 1951 och har titeln Revisor, Acrevi Revision KB som är född och har titeln Revisor, .