Slutplattan ÄLKA 92459 AB

Västra Götalands län

Information

Slutplattan ÄLKA 92459 AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Slutplattan ÄLKA 92459 AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Slutplattan ÄLKA 92459 AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Slutplattan ÄLKA 92459 AB har haft sedan 1994-01-01. Slutplattan ÄLKA 92459 AB har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Slutplattan ÄLKA 92459 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 040-412228.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Slutplattan ÄLKA 92459 AB Privat, ej börsnoterat.

Slutplattan ÄLKA 92459 AB har idag 556279-3033 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Slutplattan ÄLKA 92459 AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Slutplattan ÄLKA 92459 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Bo Torsten som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bo Torsten Patrik som är född 1978 och har titeln Suppleant, Waern, Carl Fredrik Johan Gustav som är född 1971 och har titeln Revisor, Larsson, Nils Anders som är född 1960 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, .