Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult

Västra Götalands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Göteborg och Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många företag där och Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är ett av dem. Statusen för Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är att Bolaget är aktivt.

Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är ett Aktiebolag och skapades 1985-10-15. Det finns flera olika företag i Västra Götalands län som är ett stort län. Göteborg där företaget finns i jobbar för att företag som Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult ska trivas.

Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Göteborg så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall självständigt, eller via sina dotterbolag bedriva verksamhet bestående av investeringar i fast egendom, handel med råvarukomponenter, värdepapershantering, managementkonsulting, uthyrningsverksamhet av maskiner, inventarier och transportmedel, hotell- och pensionatrörelse, bedriva utveckling och exploatering av utrustningar för livsmedels- och miljövårdsindustrin samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall också ställa borgen och svara för koncernföretags finansiering.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är momsregistrerat och det har de varit sedan 1986-01-01.

Idag är Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult Privat, ej börsnoterat och det finns flera företag som är det idag i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 031-7612590.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

De som är på något sätt har med Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult är Hultman, Åke Göran som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hultman, Carl Stefan som är född 1967 och har titeln Suppleant, Segerfeldt, Bo Christer Niclas som är född 1964 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Aktiebolaget Y-Å Affärskonsult har 556265-6016 som sitt organisationsnummer.