Caran AB

Västra Götalands län

Information

Caran AB är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Caran AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Caran AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1987-12-03.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Theres Svenssons Gata 15, 417 80, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Caran AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-7210000.

Göteborg arbetar för att verksamheter som Caran AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Caran AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva konstruktion, innovation, utveckling, design och konsultation inom främst fordons- och verkstadsindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning, utbildning och verksamhetsutveckling inom produktframtagningsprocessen, Produkt Data Management (PDM),CAD CAM-området, dokumenthantering, kvalitetsutveckling samt applikationsutveckling och systemutveckling inom ovan nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och andra värdepapper.

Firmatecknare för Caran AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Caran AB och det är följande personer, Andrén, Thomas Walter som är född 1973 och har titeln VD, Andrén, Thomas Walter som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Strömberg, Björn Arne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lövgren, Hans Anders som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, Gustafsson, Peter som är född 1956 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Caran AB är 556256-1562.