Roy Norén Arkitekter Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Roy Norén Arkitekter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Roy Norén Arkitekter Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Roy Norén Arkitekter Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Roy Norén Arkitekter Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1985-01-17. Men sedan 1985-01-01 så har Roy Norén Arkitekter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Järntorgsg. 12, 413 01, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Roy Norén Arkitekter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-7741780.

Göteborg arbetar för att verksamheter som Roy Norén Arkitekter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Roy Norén Arkitekter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva rådgivning och konsultverksamhet samt projektering inom byggsektorn jämte äga och förvalta fast och lös egendom ävensom annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Roy Norén Arkitekter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Roy Norén Arkitekter Aktiebolag och det är följande personer, Norén, Roy Gustav Harald som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Norén, Johan Anders som är född 1963 och har titeln Suppleant, Olsmats, Björn Theodor som är född 1938 och har titeln Revisor, Björn Olsmats AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Roy Norén Arkitekter Aktiebolag är 556252-4909.