FlexLink Components AB

Västra Götalands län

Information

FlexLink Components AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där FlexLink Components AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. FlexLink Components AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket FlexLink Components AB har haft sedan 1997-01-01. FlexLink Components AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till FlexLink Components AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ryttmästareg. 2, 415 05, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-3373100.

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är FlexLink Components AB Privat, ej börsnoterat.

FlexLink Components AB har idag 556240-8293 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -externa firmatecknaren Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för FlexLink Components AB

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterföretag verka inom industriell automation, tillverka, uppföra och idka handel med verkstadsmekaniska industriprodukter, transportörsystem samt anordningar för plockning och placering av olika varor, vägning, mätning och kontroll, att utveckla, underhålla samt idka handel med datorprogram, datormaskin- samt programvaror, att tillhandahålla tekniska projektstudier, konstruktionslösningar, ritningar, service, utbildningar, finansiella samt monetära tjänster, att äga och förvalta fast egendom, aktier och andelar i andra företag samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

I FlexLink Components AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Per Vidar Urban som är född 1973 och har titeln Extern firmatecknare, Anderholm, Svante Fredrik som är född 1963 och har titeln VD, Anderholm, Svante Fredrik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Carina Margareta som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Orban Degerman, Eva Michelle som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Deloitte AB som är född och har titeln RevisorNilsson, Jan Erik Sture som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .