Gothia Revision Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Gothia Revision Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Gothia Revision Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Gothia Revision Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Gothia Revision Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Gothia Revision Aktiebolag har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Gothia Revision Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skårs Led 3 B, 412 63, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 031-838730.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Gothia Revision Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Gothia Revision Aktiebolag har idag 556237-2325 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Gothia Revision Aktiebolag

Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet samt rådgivningsverksamhet i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

I Gothia Revision Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Larsson, Reine Sigurd som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Gunnel Eivor Birgitta som är född 1946 och har titeln Suppleant, Hallén, Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .