Aktiebolaget Barken

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Aktiebolaget Barken. Det finns flera företag som liknar Aktiebolaget Barken i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Aktiebolaget Barken är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1983-06-29 så har Aktiebolaget Barken varit registrerat och sedan 1985-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Aktiebolaget Barken Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Aktiebolaget Barken så kan man gör det genom att posta ett brev till Banehagsg. 15, 414 51, Göteborg. Vi ni istället prata med Aktiebolaget Barken så kan ni göra det på 031-122030.

Bolaget skall utveckla, konstruera och marknadsföra produkter och utrustning för hamnar och sjöfart, utföra ingenjörs- och andra konsulttjänster med anknytning till nämnda verksamhetsgrenar samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Efraimsson, Hans Göran som är född 1941 och har titeln VD, Efraimsson, Hans Göran som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ronge, Leif Mats som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Sven Peter Algot som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Algot Rolf Sigurd som är född 1922 och har titeln Suppleant, Efraimsson, Kerstin Eleonora som är född 1949 och har titeln SuppleantRonge, Birgitta Gunnarsdotter som är född 1937 och har titeln Suppleant, Lindengren, Alf Michael som är född 1956 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna .

Aktiebolaget Barken har 556231-2271 som sitt organisationsnummer.