SSPA Sweden AB

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter SSPA Sweden AB. Det finns flera företag som liknar SSPA Sweden AB i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

SSPA Sweden AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1983-01-20 så har SSPA Sweden AB varit registrerat och sedan 1986-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är SSPA Sweden AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med SSPA Sweden AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Chalmers Tvärg. 10, 412 58, Göteborg. Vi ni istället prata med SSPA Sweden AB så kan ni göra det på 031-7729000.

Bolaget skall utföra tekniska uppdrag och bedriva provnings- och forskningsverksamhet inom det marina området samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Abrahamsson, Susanne Maria Margareta som är född 1965 och har titeln Extern VD, Petersen, Bengt-Olof Sophus som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bernsro, Stellan Arne Thorwald som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallander, Jan Fredrik Elof som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Karlsson, Curt Jerry Andreas som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Karttunen, Mervi Anneli som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotRutgersson, Olle Gunnar Alfred som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöholm, Gerd Rigmor Maria som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Bernt Rune som är född 1960 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantWilske, Lars Erland som är född 1963 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln RevisorGavel, Staffan Gunnar Erik som är född 1948 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Petersen, Bengt-Olof Sophus Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

SSPA Sweden AB har 556224-1918 som sitt organisationsnummer.