Kärrlyckegatans Fastighets AB

Västra Götalands län

Information

Kärrlyckegatans Fastighets AB är ett av många verksamheter som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Kärrlyckegatans Fastighets AB finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Kärrlyckegatans Fastighets AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Kärrlyckegatans Fastighets AB som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1977-10-06. Men sedan 1977-01-01 så har Kärrlyckegatans Fastighets AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kärrlyckeg. 27, 418 78, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Kärrlyckegatans Fastighets AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-644660.

Göteborg arbetar för att verksamheter som Kärrlyckegatans Fastighets AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Kärrlyckegatans Fastighets AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Västra Götalands län.

Bolagets verksamhet är att bedriva offsettryckeri, trycksaks- konsultverksamhet, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Kärrlyckegatans Fastighets AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Kärrlyckegatans Fastighets AB och det är följande personer, Wiktorsson, Carl-Gunnar som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Zachrisson, Dan Håkan som är född 1969 och har titeln Suppleant, Hallén, Åke Gunnar som är född 1949 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Kärrlyckegatans Fastighets AB är 556195-6326.