Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nordreviksv. 4, 427 37, Billdal men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-913136.

Göteborg arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag har idag 556178-2391 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och bedriva konsultverksamhet avseende affärs- och strategiutveckling, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

I Flow Orientation, Lars Grundin Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Grundin, Zofia som är född 1952 och har titeln Extern VD, Grundin, Lars Ivar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Grundin, Caroline Emilia May som är född 1985 och har titeln Suppleant, Grundin, Susanne Zofia som är född 1984 och har titeln Suppleant, Edman, Johan Anders Frederik som är född 1974 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.