Volvofinans Bank AB

Västra Götalands län

Information

Bankaktiebolag finns det flera av i Göteborg och Volvofinans Bank AB är ett av dem. Västra Götalands län är ett stort län där det finns många bolag där och Volvofinans Bank AB är ett av dem. Statusen för Volvofinans Bank AB är att Bolaget är aktivt.

Volvofinans Bank AB är ett Bankaktiebolag och skapades 1959-07-01. Det finns flera olika bolag i Västra Götalands län som är ett stort län. Göteborg där bolaget finns i jobbar för att bolag som Volvofinans Bank AB ska trivas.

Volvofinans Bank AB är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Göteborg så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse. Bolaget har vidare till föremål att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Bolaget får härvid bl a: - Lämna och förmedla kredit, företrädesvis mot säkerhet i form av företagshypotek eller pant i leasing- och avbetalningskontrakt, - Medverka vid finansiering, bl a genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) - Lämna kredit utan att härför kräva särskild säkerhet, - Lämna kontokortskredit utan att härför kräva särskild säkerhet - Bedriva kontokortsverksamhet inklusive inlåning - Förmedla betalningar - Ställa garanti för kredit och ikläda sig liknande åtaganden. - Förmedla tilläggstjänster såsom försäkringar och serviceavtal - Erbjuda administrativa tjänster som ansluter till finansierings verksamheten - Lämna ekonomisk rådgivning. Verksamheten skall syfta till att på den svenska marknaden främja försäljningen av Volvo Cars produkter och, direkt eller indirekt, Volvoåterförsäljarnas avsättning av de motorfordon och de övriga produkter som marknadsförs av Volvohandeln samt även erbjuda finansiering och administrativa tjänster avseende andra motorfordon och eller motorfordon av andra märken samt till sådana hänförliga produkter.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Volvofinans Bank AB är momsregistrerat och det har de varit sedan 1979-01-01.

Idag är Volvofinans Bank AB Publikt bolag och det finns flera bolag som är det idag i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Volvofinans Bank AB så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 031-838800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Rune Tommy -Andersson, Thomas Robert -Björn, Bert Ove -Kruusval, Urmas -Persson, Bob Sven Paul -Pettersson, Jan Lars Christer -Rinder, Per-Magnus eller en av dem i förening med -Lindahl, Per Magnus -Richthoff, Jan Hans Gunnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

De som är på något sätt har med Volvofinans Bank AB är Lindahl, Per Magnus som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Richthoff, Jan Hans Gunnar som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Björn, Bert Ove som är född 1950 och har titeln Extern VD, Kruusval, Urmas som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Rune Tommy som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Thomas Robert som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamotPersson, Bob Sven Paul som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Jan Lars Christer som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Rinder, Per-Magnus som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotAnsgar, Per Anders som är född 1963 och har titeln SuppleantOrrbeck, Sten-Ove som är född 1947 och har titeln SuppleantKPMG AB som är född och har titeln RevisorIvdal, Nils Anders som är född 1951 och har titeln RevisorssuppleantMattsson, Roger Gösta Martin som är född 1950 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Volvofinans Bank AB har 556069-0967 som sitt organisationsnummer.