Specma JMS Systemhydraulik AB

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Specma JMS Systemhydraulik AB. Det finns flera verksamheter som liknar Specma JMS Systemhydraulik AB i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Specma JMS Systemhydraulik AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1956-06-20 så har Specma JMS Systemhydraulik AB varit registrerat och sedan 1974-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Specma JMS Systemhydraulik AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Specma JMS Systemhydraulik AB så kan man gör det genom att posta ett brev till J A Wettergrens g. 7, 421 30, Västra Frölunda. Vi ni istället prata med Specma JMS Systemhydraulik AB så kan ni göra det på 031-7276820.

Bolaget skall idka konstruktions-, konsultations- tillverkningsoch handelsverksamhet med hydrauliska, pneumatiska och mekaniska produkter, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Ihrelius, Lars Olof som är född 1964 och har titeln VD, Ihrelius, Lars Olof som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjölin, Ib Ola Lennart som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lundgren, Mats som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Åberg, Anders Martin Gunnar som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorOlsson Svärdström, Birgitta Helen som är född 1962 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ihrelius, Lars Olof -Sjölin, Ib Ola Lennart Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Specma JMS Systemhydraulik AB har 556063-2134 som sitt organisationsnummer.