Coor Service Management Heavy Vehicles AB

Västra Götalands län

Information

Coor Service Management Heavy Vehicles AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Coor Service Management Heavy Vehicles AB finns. I Göteborg så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Coor Service Management Heavy Vehicles AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Coor Service Management Heavy Vehicles AB har haft sedan 2008-04-17. Coor Service Management Heavy Vehicles AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Coor Service Management Heavy Vehicles AB så kan ni göra det genom att skicka er post till L. Bommen 4 A, 411 04, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-55395000.

Göteborg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Coor Service Management Heavy Vehicles AB Privat, ej börsnoterat.

Coor Service Management Heavy Vehicles AB har idag 556039-1798 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Carreman, Jan Gustav -Ebenfelt, Staffan Anders -Jönsson, Mats Åke i förening med en av -Strümpel, Erik Otto -Stålnacke, Johan Olof Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Coor Service Management Heavy Vehicles AB

Bolaget skall producera och marknadsföra servicetjänster, som baserar sig på specialkompetens inom verksamhetsområdena fastigheter, transportmedel och produktionsanläggningar inom huvudsakligen verkstads- och processindustri jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ävew äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

I Coor Service Management Heavy Vehicles AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jönsson, Mats Åke som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Stålnacke, Johan Olof som är född 1965 och har titeln Extern firmatecknare, Carreman, Jan Gustav som är född 1954 och har titeln VD, Carreman, Jan Gustav som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Ebenfelt, Staffan Anders som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Strümpel, Erik Otto som är född 1970 och har titeln SuppleantPricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Håkansson, Sten Olof Anders som är född 1960 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .