TOOLS Väst AB

Västra Götalands län

Information

Bolaget har till föremål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med försäljning av järnvaror, industriförnödenheter, köp och försäljning av värdepapper ävensom driva därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för TOOLS Väst AB vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Göteborg så är TOOLS Väst AB ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Västra Götalands län så finns det ännu fler.

Göteborg arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Göteborg och i Västra Götalands län. Redan 1922-11-20 så skapades TOOLS Väst AB och företaget är har F-skattsedel TOOLS Väst AB har haft det sedan 1994-01-01.

TOOLS Väst AB är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1980-01-01

556021-3166 är organisationsnummret för företaget som finns i Göteborg.

Just nu är TOOLS Väst AB Privat, ej börsnoterat och det finns många företag som är Privat, ej börsnoterat i Västra Götalands län

Vill ni komma i kontakt med TOOLS Väst AB så går det att nå dem via telefon på 031-7341000 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom TOOLS Väst AB är Sandberg, Johan Fredrik som är född 1959 och har titeln VD, Sandberg, Johan Fredrik som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Olof Stefan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Ellwén, Johan Viktor som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Jensen, Erik Jörgen Helge som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Ahlgren, Hans Lennart Jörgen som är född 1956 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantJohansson, Lars Bertil som är född 1956 och har titeln Revisor, Schwartzman Berg, Matilda Maria som är född 1976 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG Bohlins AB som är född och har titeln Revisor.