Broström Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Aktiebolag som heter Broström Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Broström Aktiebolag i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Broström Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Västra Götalands län.

Sedan 1903-06-15 så har Broström Aktiebolag varit registrerat och sedan 1982-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Broström Aktiebolag Publikt bolag och det finns fler verksamheter som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Broström Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Ö. Hamng. 7, 411 10, Göteborg. Vi ni istället prata med Broström Aktiebolag så kan ni göra det på 031-616100.

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva rederi-, speditions-, distributions-, lagrings- och reserörelse samt annan transportrörelse, finansrörelse, däri inbegripet uthyrning av utrustning inom transport- och sjöfartsnäringen och handel med industriella förnödenheter samt förvärva och förvalta värdehandlingar och fast egendom ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock inte driva sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse och lag om kredit- aktiebolag.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Lohmann, Kristian som är född och har titeln Extern firmatecknare,Bosatt utomlands inom EES, Svensson, Bo Ingemar som är född 1952 och har titeln Extern firmatecknare, Uggla, Robert Maersk som är född 1978 och har titeln Extern VD, Skou, Sören som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Dyrbye, Tomas som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Juhlin, Johan Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantKvist-Jacobsen, Henrik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Mörch, Kristian Verner som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Nyström, Göran Wilhelm som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotFrid, Bror Gunnar som är född 1957 och har titeln RevisorGranquist, Karin Birgitta som är född 1964 och har titeln RevisorEnerbäck, Börje Olof som är född 1956 och har titeln RevisorssuppleantRippe, Carl Johan som är född 1968 och har titeln RevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dyrbye, Tomas -Kvist-Jacobsen, Henrik -Lohmann, Kristian -Mörch, Kristian Verner -Nyström, Göran Wilhelm -Skou, Sören -Svensson, Bo Ingemar -Uggla, Robert Maersk Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder .

Broström Aktiebolag har 556005-1467 som sitt organisationsnummer.