KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN

Västra Götalands län

Information

KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN finns. I Göteborg så finns det många olika Kommanditbolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Kommanditbolag. KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN tillhör bolagstypen Kommanditbolag och bolaget har ej F-skatt. KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN så kan ni göra det genom att skicka er post till Ovädersg. 1 A, 418 34, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN har idag 916836-9206 som sitt organisationummer.

; GÖTEBORGS GLASMÄSTERI & BILRUTOR, INGVAR BERGGREN ; AKTIEBOLAG är den som för stunden ansvarar för KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN

Äga och förvalta fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet

I KOMMANDITBOLAGET GLASBERGGREN så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Göteborgs Glasmästeri & Bilrutor, Ingvar Berggren som är född och har titeln Komplementär, Berggren, Lars Eric som är född 1961 och har titeln Kommanditdelägare, Berggren, Thorvald Benny som är född 1955 och har titeln Kommanditdelägare, Blomfelt, Marie Birgitta som är född 1975 och har titeln Revisor, Karlsson, Marianne Elisa Maria som är född 1974 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.