KROM Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Ekonomisk förening som heter KROM Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar KROM Ekonomisk förening i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

KROM Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2007-10-18 och det finns flera bolag som är det i Västra Götalands län.

Sedan 2007-09-26 så har KROM Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2007-10-18 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är KROM Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med KROM Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till SKÄPPLANDSGATAN 4, 414 78, Göteborg. Vi ni istället prata med KROM Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0705-190570.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att administrera ekonomin kring Kapten röd och Majorenas turnerande i Sverige och utomlands, vidare skall föreningen ekonomiskt administrera nyproduktion av fonogram, utgifter för lokalhyror samt utrustning vid såväl produktionstillfället som turnerandet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Hansson Nordin, Gunnar Simon som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Kallerdahl, Simon Axel som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilson, Björn Axel Tage som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Darnell, Erik Johnny Karl som är född 1983 och har titeln Suppleant, Müller, Anton Joel som är född 1983 och har titeln Suppleant, Winald, Anders Joakim som är född 1981 och har titeln Suppleant.

Förenigens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelse ledamöterna var för sig. .

KROM Ekonomisk förening har 769617-4528 som sitt organisationsnummer.