Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 är ett av många bolag som finns i Göteborg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 2005-11-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Rosmaring. 25 B, 424 47, Angered. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 031-3304540.

Göteborg arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27. Det finns flera bolag i Västra Götalands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 och det är följande personer, Andréasson, Hans Roger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Antonsson, Lars Arne Christer som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Bo Lennart Erling som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Rudbeck, Elenor Susanne Elisabeth som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Sven-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Rasmusson, Eva Carina som är född 1957 och har titeln Suppleant.Reponen, Paavo Samuel som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Rosmaringatan 15-27 är 769613-4019.