Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet

Västra Götalands län

Information

I Göteborg finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet i Västra Götalands län. Göteborg är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 2004-10-14 så har Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet varit registrerat och sedan 2006-08-24 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet och det finns fler bolag som är det i Göteborg.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet så kan man gör det genom att posta ett brev till Klippan 1 H, 414 51, Göteborg. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet så kan ni göra det på 073-6838441.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelse. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Åsa Erika som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsgren, Anna Mari som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsström, Eva Lisbeth som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Linda Birgitta som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lena Karin som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Berlin, Eva Lotta Annsdotter som är född 1975 och har titeln SuppleantTera, Paul Jakob som är född 1981 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Nya Mälteriet har 769611-5083 som sitt organisationsnummer.