Bostadsrättsföreningen Teknologen 5

Västra Götalands län

Information

Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Göteborg som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 finns. I Göteborg så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 så kan ni göra det genom att skicka er post till Teknologg. 5, 411 32, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Göteborg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 har idag 769611-2312 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Teknologen 5

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Teknologen 5 så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Junker, Fredrik Herbert som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Norlin, Per Simon som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Nils Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Martinsson, Maj Berit Marianne som är född 1927 och har titeln Suppleant, Namander, Carl Henric Christoffer som är född 1983 och har titeln Suppleant, .